HYH © 2021. Tüm hakları saklıdır.

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlar

Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlar

Teoman Güneş Teoman Güneş -

- 4 dk okuma süresi
38 1
hayvanlar24

Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlar

Türkiye`de 2004 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Korum Kanunu kapsamında uygulanan yaptırımların caydırıcı özellikte olmamas sebebi ile ülkemizde hayvanlara karşı işlenen suçlarda günbegün artış yaşanmaktadır. Bu suçlardan en yaygın görülenleri ve sonuçları şu şekildedir;

Sahipli hayvanların yaralanması veya öldürülmesi:

Bu suçlar Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Çünkü Türk hukukunda sahipli hayvanlar “mal” olarak nitelendirilmektedir ve bu hayvanlara karşı işlenen suçlar “mala zarar verme” kapsamında yargıya intikal etmektedir. Bu hususta 151. madde de “başkasının taşınır ve taşınmaz malını tamamen ya da kısmen yıkan, bozan, kirleten ve kullanılamaz hale getiren kişi ya da kişiler mağdurların şikayetleri üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezalarına çarptırılırlar.”
Haksız bir neden ile sahipli hayvanı öldüren ya da değerinin azalmasına sebebiyet verecek davranışlarda bulunan kişiler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanır.

Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlar

Hayvanların ateşli silahlar ile vurularak öldürülmesi:

Ülkemizde hayvanlara karşı işlenen suçlar arasından en yaygın olanı özellikle de sokak hayvanlarının ateşli silahlar vasıtasıyla vurularak öldürülmesidir. TCK madde 170`e göre insan yerleşiminin fazla olduğu bölgelerde ateşli silah kullanılması yasaktır. Ateşli silah kullanılarak öldürülen hayvanların bulunduğu bölge yerleşim yeri alanı ise bu maddeye göre cezalandırılırlar. İnsanların yerleşim alanlarından uzakta bulunan orman ve dağlık alanlarda ateşli silahlar ile hayvanları öldürmek bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Ancak insan hayatını tehlikeye atan ya da mahal sakinlerinin huzurunu kaçıracak şekilde bu suçları işleyenler hakkında adli para cezası ve hapis cezası yaptırımları uygulanmaktadır.

Hayvanları zehirlemek:

Çevrenin zehirli atıklar kullanılarak kasten kirletilmesi yasalara aykırı bir fiildir. Toprak, su ve havaya karışan zehirli atıkların, insan ve hayvan sağlığına zarar vermesi, tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkması, üreme yeteneklerinin olumsuz yönde etkilenmesi ve hayvanlar ile bitkilerin doğal yapılarının değişmesine sebep olması gibi durumlara sebebiyet veren kişiler hakkında TCK 181. madde gereğince adli para cezası ve 5 yıl ve üzeri hapis cezası yaptırımları uygulanmaktadır.

Bu yazımızı da beğenebilirsiniz;  Dünyada Hayvan Hakları

Aynı şekilde direkt olarak hayvanları zehirlemek kastıyla çevreye bırakılan zehirli maddelerin çocukların kolay erişebileceği yerlerde olması gibi durumlarda da zehirleme eyleminde bulunan şahıslar hakkında yukarıda bahsi gecen maddeler gereğince yaptırımlar uygulanmaktadır.
Ayrıca bu suçlar dışında hayvanlara karşı işlenen suçlar arasında yaygın olan olarak rastlanılan diğer suçlar; “hayvana cinsel saldırı ve tecavüz suçları, hayvanları dövüştürülmesi ve kamu çalışanlarının hayvanlarına zarar verme” gibi suçlardır.

Teoman Güneş
Author: Teoman Güneş

Yurt dışında bir şirkette yönetici olarak çalışmaktayım. Boş zamanlarımı güzel dostlarımıza adadım.

İlgili Yazılar

1 Yorum

Bir yanıt yazın